Privacy en cookie verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Axxent Masters in Tea (hierna te noemen Axxent), eigenaar van Sunleaf thee. In de Privacy Verklaring leggen wij aan u uit hoe wij binnen Axxent – en op / via de websites van Axxent – uw persoonsgegevens verwerken. De Privacy Verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Axxent, daaronder begrepen de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) onze clienten, relaties en verwijzers, alsmede van de bezoekers van onze website www.sunleaf.nl. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die volgen uit (privacy) wet- en regelgeving.

Wij kunnen de Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij adviseren u daarom om de Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen

1. Via de website; persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw randapparatuur (laptop, tablet, smartphone etc.) en/of de software (de browser bijv.) informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand.

De volgende informatie wordt verwerkt en opgeslagen, tot dat deze automatisch wordt verwijderd:

- gebruikersinformatie (zoals het IP-adres van uw randapparatuur, waarmee verbinding wordt gemaakt met de server/ website);

- de datum, tijd en duur van deze toegang;

- de naam en URL van de opgevraagde bestanden;

- de website/toepassing van waaruit de toegang is verzocht (referrer URL). 

Voor zover het persoonsgegevens betreft geschiedt deze verwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Uw identiteit volgt niet uit de verzamelde gegevens; dat is ook niet het doel van de verzameling.

De verwerking van voornoemde gegevens geschiedt voor de volgende doeleinden:

- ten behoeve van een stabiele verbinding;

- ten behoeve van de functies van de website en een comfortabel gebruik daarvan;

- evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem;

- evaluatie van de kwantiteit aan bezoekers en statistieken.

Uw rechten als betrokkene, bij het verwerken van gegevens, worden toegelicht onder hoofdstuk 4.

2. Via de website; Cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw randapparatuur (laptop, tablet, smartphone, enz.). In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met de gebruikte randapparatuur. Voor zover het persoonsgegevens betreft geschiedt deze verwerking op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in de optimalisatie van de website.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw randapparatuur worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

De bewaartermijn van de cookies varieert en hangt af van het beoogde gebruik. U kunt de cookies (automatisch of handmatig) verwijderen van uw randapparatuur en/of gebruik maken van de mogelijkheden genoemd in 2.3 (cookies weigeren), met de kanttekeningen die daarbij in 2.3 (en hiervoor) worden vermeld.

2.1 Functionele cookies

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van de website voor u mogelijk en aangenamer te maken.

Google Web Fonts wordt gebruikt om bepaalde lettertypen weer te geven; deze functionele cookie wordt daarom door onze website gebruikt.

Via de website wordt tevens Google Maps aangezocht, wegens de integratie in de website. Ook deze functionele cookie wordt daarom door onze website gebruikt.

2.2 Analytische cookie - Google Analytics

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics

Daarbij worden door Google gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website bestaat uit onder meer:

- Browsertype/-versie;

- het gebruikte besturingssysteem;

- Referrer URL (de eerder bezochte pagina;

- Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres);

- Tijd van de serveraanvraag.

Google verwerkt deze informatie op basis van het EU-US Privacy Shield. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gerichte vormgeving van deze internetpagina's.

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat identificatie niet mogelijk is (zgn. IP-maskering).

De maatregelen als genoemd in de handleiding voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn in acht genomen, hetgeen onder meer betekent dat;

- Google is gebonden aan een verwerkersovereenkomst;

- bij de Analytics-dienst de optie tot hergebruik door Google expliciet is uitgeschakeld;

- IP-adressen niet worden meegestuurd, zodat identificatie moeilijker is (IP-anonimisering is ingeschakeld);

- de optie 'gegevens delen' is uitgezet;

- de statistieken aangaande demografische kenmerken zijn uitgeschakeld;

- er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookie.

2.3 Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen of InPrivate te navigeren. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens voorkomen, door het installeren van een add-on. Google biedt een dergelijke add-on aan; klik hier. Na installatie van een dergelijke add-on kan u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. Voorts verwijzen wij u naar de website van de Consumentenbond voor tips over dit onderwerp; klik hier.

Ook op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.